Verouderde isolatie? Ga voor isolatieherstel door een specialist!

Waarom is isolatieherstel belangrijk?

‘Mijn huis is toch al prima geïsoleerd? Waarom zou ik dan gaan voor isolatieherstel?’
Dit is bij veel mensen de eerste reactie, als het herstellen of verbeteren van de huidige isolatie ter sprake komt. Maar vergis u niet: bij woningen die tussen 1969 en 1999 zijn geïsoleerd, is vrijwel zonder uitzondering isolatieherstel noodzakelijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vaak werden voorheen isolatiematerialen gebruikt die destijds als goed werden beschouwd, maar die kwalitatief al lang niet meer kunnen wedijveren met huidige isolatiematerialen en -technieken. Maar los daarvan kan het ook zijn dat de oude isolatie simpelweg versleten of vergaan is. Het herstellen van deze verouderde isolatie is dan in feite een must. Waarom, dat leest u verderop in dit blog.

Wat gebeurt er als u isolatie niet herstelt?

Versleten isolatie is vooral van belang indien het gaat om isolatie in muren en daken. Waarom? Isolatiespecialisten spreken dan van zogenaamde ‘lege spots’: plekken waar zich geen isolatie meer bevindt. Deze plekken hebben doorgaans een lagere temperatuur dan de rest van uw woning. Helaas gaat het aanwezige vocht in de woning juist op deze plekken condenseren. Een te langdurige ophoping van vocht resulteert vervolgens in schimmel- en zwamvorming. Dat is natuurlijk wel het laatste dat u kunt gebruiken in uw woning!

Hoe kunt u isolatieherstel in werking stellen?

Isolatieherstel begint met een zogeheten endoscopisch onderzoek, waarin bepaald wordt welke materialen er in het verleden eventueel zijn toegepast. Bovendien wordt tot in detail bestudeerd welke plekken nog wel goed zijn geïsoleerd, en welke niet meer. Inderdaad is dit een specialistische klus. Laat een dergelijk onderzoek daarom altijd voeren door een deskundig isolatiebedrijf.

Mogelijkheden tot bewerkstelliging isolatieherstel

Afhankelijk van de resultaten van het hierboven beschreven onderzoek kan uw specialist bepalen op welke manier de isolatie het best hersteld kan worden. Grofweg vallen hier twee mogelijkheden in te onderscheiden, te weten:

  • De oude isolatiematerialen worden verwijderd, waarna de (spouw)muren worden voorzien van geheel nieuwe en moderne isolatie
  • Het verouderde, nog aanwezige, isolatiemateriaal wordt bijgevuld met nieuwe, hoogwaardige, isolatiematerialen

Let op: de eerste optie is weliswaar het prijzigst, maar geeft wél een beter en langduriger resultaat.

Financiële steun bij isolatieherstel

Iedereen wil graag genieten van woongenot in een uitstekend geïsoleerd huis. Veel mensen zien echter op tegen het ophoesten van de (investerings)kosten die hiermee gepaard gaan. Wellicht is dit onnodig, want wist u dat u misschien aanspraak maakt op een financiële tegemoetkoming? De overheid probeert namelijk om energiebesparende maatregelen door particulieren te stimuleren. Zo zijn er voor het investeren in woningisolatie soms subsidies beschikbaar. U kunt direct zelf checken of u via uw gemeente kans maakt op zo’n subsidie. Een andere manier om snel isolerende maatregelen te treffen zonder dat het u direct veel kost, is het afsluiten van een lening die speciaal ontwikkeld is om energiebesparingen aan te moedigen. Dit zou ook kunnen via een uitbreiding van uw huidige hypotheek. U staat er dus niet alleen voor als u uw woning beter wenst te isoleren. Overheden en financiële instellingen dragen graag hun steentje bij om uw energielasten te verlagen, uw woongenot te verhogen en het milieu een dienst te bewijzen.