Subsidies en leningen voor VvE’s bij energiebesparing

Financieringsmogelijkheden voor VvE’s bij energiebesparing Het energiezuiniger maken van woningen, gebouwen, appartementencomplexen en dergelijke is een prioriteit waar overheden de afgelopen jaren steeds meer aandacht aan hebben geschonken. Het naderende klimaat onheil en de daaruit voortvloeiende milieuafspraken, zowel op nationaal als op internationaal niveau, zijn daarvan de oorzaak. Voor u als Vereniging voor Eigenaren (VvE) […]