Subsidies en leningen voor VvE’s bij energiebesparing

Financieringsmogelijkheden voor VvE’s bij energiebesparing

Het energiezuiniger maken van woningen, gebouwen, appartementencomplexen en dergelijke is een prioriteit waar overheden de afgelopen jaren steeds meer aandacht aan hebben geschonken. Het naderende klimaat onheil en de daaruit voortvloeiende milieuafspraken, zowel op nationaal als op internationaal niveau, zijn daarvan de oorzaak. Voor u als Vereniging voor Eigenaren (VvE) levert dat nu echter ook voordelen op. Financiële voordelen tenminste, zodra u besluit energiebesparende maatregelen te nemen voor uw pand. De laatste jaren zijn de beschikbare financieringsmogelijkheden namelijk steeds verder uitgebreid en gunstiger gemaakt. De twee belangrijkste en aantrekkelijkste regelingen worden hieronder kort beschreven.

VvE Energiebespaarlening

Als u energiebesparende maatregelen aan bijvoorbeeld een appartementencomplex direct wenst te laten uitvoeren, dan is de VvE Energiebespaarlening waarschijnlijk echt iets voor u. Met deze toegankelijke lening profiteert u van gunstige voorwaarden, zoals een lage rente en de geboden mogelijkheid tot vervroegd (en boetevrij) aflossen. Het effect is na de gewenste ingrepen vervolgens meteen merkbaar: de energiekosten zullen dalen, het wooncomfort zal stijgen en de uitstoot van CO2 zal significant lager zijn.

Subsidie

Voor energiebesparingen van VvE’s zijn er vanuit de overheid subsidies beschikbaar. Een subsidie kan zowel nationaal als via uw gemeente aangevraagd worden. Hiermee kunt u verschillende zaken bekostigen. Te denken valt aan onder andere energieadviezen en daadwerkelijke werkzaamheden of maatregelen om uw pand energiezuiniger te maken. Let op: per VvE kan er niet meer dan één subsidieaanvraag worden goedgekeurd. Bovendien loopt deze regeling tot en met 31 december 2019, dus kunt u alleen dit jaar nog hiervan gebruikmaken. Enige besluitvaardigheid is hierbij dan ook geboden.

Voor alle regelingen geldt…

Welke financieringsmogelijkheden u ook benut, met het verwezenlijken van energiebesparende maatregelen bewijst u het milieu altijd een grote dienst. Zo draagt ook u een steentje bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen en daarmee het leefbaar houden van onze planeet. Voor welke financieringsregeling u tenslotte ook kiest bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen voor uw pand, het is natuurlijk van het grootste belang dat dit te allen tijde op professionele en nauwkeurige wijze gebeurt. Indien u er bijvoorbeeld voor kiest uw appartementencomplex van betere isolatie te voorzien, zorg er dan ook voor dat u in ieder geval in zee gaat met een veelzijdig en gecertificeerd isolatiebedrijf. Zo weet u zeker dat de resultaten goed zullen zijn en dat u naderhand geen herstelwerkzaamheden zult moeten laten uitvoeren, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *